How to gain plumbing skills and experience

By Sam Dubazana at The Plumbing Academy

Be an apprentice and be proud of the fact that by starting here, you will learn and emerge as a well-trained, knowledgeable, and respected plumber in the community.

Read more: How to gain plumbing skills and experience

Plumbers’ qualification not crucial to the plumbing industry. Say what?

By Sam Dubazana

Plumbers protect the health of the nation — certainly they have to be qualified.

Read more: Plumbers’ qualification not crucial to the plumbing industry. Say what?

Uniform training izinqubo plumbers | Uniform training processes for plumbers

[Please scroll down for English translation]

Ukuhweba amapayipi ingenye abathengisa endala kunazo zonke waqaphela futhi kubaluleke kakhulu ukuba umphakathi maqondana nempilo kanye nokukhucululwa kwendle.

Read more: Uniform training izinqubo plumbers | Uniform training processes for plumbers

Umgudu wokuxhunywa kwama-payphi amanzi ashisayo na bandayo usuvame ukwonakala | Domestic plumbing of cold and hot water supply systems

[Please scroll down for English translation]

Muva-nje ngiphawule ukwanda kokukhanda nsuku zonke ekuxhunyweni kwama payiphi emakhaya embonini yoku plamba, njenkoku khweza igiza, kumbe ukulungiswa kwama payiphi kanye nenhlanganisela yezixhumo zamanzi eziqhekekileyo ezindlini.

Read more: Umgudu wokuxhunywa kwama-payphi amanzi ashisayo na bandayo usuvame ukwonakala | Domestic plumbing...

PA PD TP PO SA Plumbers Handbook Logo Plumbing newsletter

Talk to us

AVAILABLE MONDAY - FRIDAY, 8 AM - 4 PM

Connect with us

Keep in touch via your favourite social media